Privacy

Bij ons koor geldt de filosofie ‘Je hoeft niet goed te kunnen zingen om bij ons koor te komen, want dat leer je vanzelf’. Maar Euphonion Singers is er niet alleen om te leren zingen; Euphonion Singers staat juist ook voor gezelligheid en saamhorigheid. Het gaat er vooral om lekker met elkaar muziek te maken en daaraan heel veel plezier te beleven.
Om dat te realiseren, is het belangrijk dat leden elkaar makkelijk leren kennen, en naast de gebruikelijke repetities ook meedoen aan optredens of andere sociale evenementen. Als je besluit lid te worden, dan verwerken we van jou een aantal persoonsgegevens. Dat doen we alleen voor zover dat noodzakelijk is en voor eigen interne doeleinden. In deze privacyverklaring[1] lichten we dit toe.

Euphonion Singers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Euphonion Singers verwerkt persoonsgegevens in verband met jouw lidmaatschap. De gegevens betreffen:

 • Voorletters en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast);
 • E-mailadres;
 • Startdatum en einddatum lidmaatschap;
 • Stemgroep;
 • Functie in het koor;
 • Bankgegevens;
 • Portretfoto’s;
 • Filmbeelden van enkele individuele leden.

Van bezoekers van de website die via het contactformulier informatie opvragen, verwerken we (voor)naam, e-mailadres. Andere gegevens zoals een telefoonnummer worden alleen verwerkt voor zover dat door de bezoeker zelf wordt ingevuld.

Op de website van Euphonion Singers worden geen persoonsgegevens van jou gepubliceerd, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wel zouden we tijdens jouw bezoek aan de website het IP-adres van de computer, tablet of mobiele telefoon waarmee je de website bezoekt, kunnen inzien. We slaan deze adressen niet op. Ook plaatst Euphonion Singers geen cookies op de website.

Op het besloten deel van de website, dat alleen toegankelijk is voor leden, worden zonodig jouw contactgegevens gepubliceerd.

Foto-, film- en geluidsopnames
Voor promotiedoeleinden worden (groeps)foto’s, film- en geluidsopnames gemaakt. Dit gebeurt soms op een van tevoren afgesproken moment of tijdens onze optredens of repetities. Deze foto’s en opnames vallen echter niet onder de regels van de AVG (individuen kunnen alleen door een behoorlijke inspanning worden geïdentificeerd).

Waarom we deze gegevens nodig hebben
Euphonion Singers gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de ledenadministratie en de ledenlijst;
 • Om contact te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om mp-3 tjes te kunnen sturen en voor het contact tussen leden onderling;
 • Om sociale interactie tussen leden mogelijk te maken;
 • Om contributie en betalingen te verwerken;
 • Om informatie uit te wisselen met geïnteresseerde bezoekers van de website;
 • Voor promotie van het koor;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor jouw lidmaatschap en de activiteiten van het koor. Ook kan het voor komen dat je ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dat de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of dat Euphonion Singers een gerechtvaardigd belang heeft om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Euphonion Singers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Als je je lidmaatschap opzegt, bewaren we jouw contactgegevens nog voor berichten en activiteiten die bestemd zijn voor alle (ex)leden.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Euphonion Singers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw privacy rechten
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om de bij ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of je te verzetten tegen verwerking. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar .

Beveiliging
Euphonion Singers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Euphonion Singers, kun je een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen, via .
September 2018

[1] Opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)